Zaproszenie na spotkanie 10 lutego 2017 roku

ZAPROSZENIE

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym: „Dotacje na start – Startuj w Biznesie. Subregion bielski", które odbędzie się 10 lutego 2017 roku w Hajnówce.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, którzy chcą dowiedzieć się jak skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017 roku z projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia mieszkańców subregionu bielskiego, który obejmuje powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki oraz gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż.

 Spotkanie informacyjne będzie prowadzone przez Alicję Orzechowską.

 Kartę zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy przesłać faksem na nr 85 682 51 87, e-mailem: orzechowska@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, 17-200 Hajnówka) do dnia 08 lutego 2017.

 Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona (30 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach projektu „Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Orzechowska tel. 85 682 51 87,
e-mail: orzechowska@pfrr.pl.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.

 Krystyna Biełach

Menadżer Projektu

Script logo