Zaproszenie członków na Walne zebranie ASPB

Zarząd Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska w Narewce zaprasza na Walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia, które odbędzie się w Galerii im. Tamary Sołoniewicz, w dniu 18.03.20218 (niedziela) o godz. 14.00. W przypadku braku quorum - drugi termin o godz. 14.30.

Porządek Walnego zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z jego działalności,
  • rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenie absolutorium Zarządowi.

4. Wolne wnioski i dyskusja.

5. Uchwalenie programu działania na 2018 r.

6. Zakończenie zebrania.

Z upoważnienia Zarządu
Prezes Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska w Narewce

Script logo