Walne Zebranie

W dniu 12.03.2023 r. o godz. 13:00, w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, odbyło się Walne Zebranie członków Agroturystycznego Stowarzyszenia "Puszcza Białowieska".

Celem Walnego Zebrania było zatwierdzenie sprawozdań z działalności w roku 2022 i przyjęcie planu działania na rok 2023.
Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu i jego zatwierdzenie.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jego zatwierdzenie.
6. Uchwalenie programu działania na rok 2023.
7. Wolne wnioski - dyskusja.
8. Zakończenie zebrania.


Z poważaniem w imieniu Zarządu
Prezes Irena Ignaciuk

Script logo