Podsumowanie projektu wyszywania ręczników

23 października 2016 roku w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, nasze stowarzyszenie podsumowało projekt realizowany w konkursie grantowym "Działaj Lokalnie 2016" pt. "Wyszywanie regionalnych ręczników i szycie na maszynie w puszczańskich wsiach Gminy Narewka".

W podsumowaniu projektu udział wzięło ok. 50 osób, w tym przedstawiciele: władz gminy, straży granicznej, policji, kwaterodawców, mieszkańców gminy i turystów.

W jednej z sal galerii wywieszono wykonane w ramach warsztatów ręczniki wyszyte na białym płótnie czerwono-czarnymi nićmi o przepięknych  regionalnych wzorach. Omawiana była historia i tradycja ludowa ręcznika, jego magia. Zaprezentowano również folder pt. "Łączy nas ręcznik" o treści zgodnej z projektem.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem potraw puszczańskich przygotowanych przez naszych kwaterodawców.

Ci, którzy nie uczestniczyli w podsumowaniu mogą obejrzeć fotogalerię.

Script logo