Ankieta PROT

Ankieta dotycząca działalności w zakresie usług agroturystycznych.

Link do ankiety:
https://forms.gle/5a1V9biac27gkTbd6

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut.

Przystąpienie do badania niesie wiele korzyści dla osób prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług agroturystycznych:

  • dołączenie do bazy danych kwater agroturystycznych w województwie podlaskim, którą zarządzać będzie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP),
  • umieszczenie ofert agroturystycznych członków Stowarzyszenia w katalogu kwater agroturystycznych województwa podlaskiego,
  • uzyskanie pomocy w rozwoju i promocji ofert agroturystycznych Stowarzyszenia,
  • możliwość udziału w szkoleniach kierowanych do uczestników badania, m.in. "Kreowanie marki w agroturystyce", "Jak budować wizerunek kwatery na FB i Instagramie",
  • promocja oferty agroturystycznej w Internecie (serwisach PROT, KSOW, UMWP) oraz certyfikowanych centrach informacji turystycznej.

Badanie jest realizowane przez PROT w ramach realizacji zadania pt. "Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Więcej informacji o zadaniu znajdą Państwo na stronie:

https://podlaskie.it/aktualnosci/inwentaryzacja-gospodarstw-agroturystycznych-na-terenie-wojewodztwa-podlaskiego


Pozostaję z wyrazami szacunku
Koordynator badania
Romuald Ziółkowski
tel. 693-787-693

Script logo