Zaproszenie na Walne Zebranie ASPB

Zarząd Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska w Narewce zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia, które odbędzie się w galerii im. Tamary Sołoniewicz w dniu 26 marca 2017 r. (niedziela) o godz. 14.00, a w przypadku braku quorum - drugi termin o godz. 14.30.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcia porządku zebrania:
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i jego działalności;
   rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
   udzielenie absolutorium zarządowi.
 4. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalenie programu działania na 2017 r.
 7. Wolne wnioski - dyskusja.

W imieniu Zarządu ASPB

mgr Halina Wierzchowska

Script logo