Walne Zebranie - nowe władze

W dniu 26 marca 2017 roku w galerii im. Tamary Sołoniewicz odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska w Narewce.

W ramach przeprowadzonych głosowań wybrano nowe władze, w skład których weszli:

do Zarządu:
Wierzchowska Halina − Prezes
Jakimiuk Karol − Zastępca Prezesa
Ignaciuk Irena − Członek Zarządu
Pańkowska Halina − Sekretarz
Zabrocki Włodzimierz − Skarbnik

do Komisji Rewizyjnej:
Lewsza Halina − Przewodnicząca
Biegluk Zbigniew − Zastępca Przewodniczącego
Marczuk Andrzej − Sekretarz
Kozłowska Lucyna − Członek
Leszczuk Alina − Członek

Script logo