Posiedzenie Zarządu ASPB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Białowieska w Narewce w dniu  7 marca 2021 r.

 

Obecni wg. załączonej listy obecności.

 Posiedzenie otworzyła i powitała  członków  Zarządu Prezes Irena Ignaciuk.

Porządek zebrania;

  1. Informacja w sprawie odnowienia tablicy reklamowej przy dworcu autobusowym w Narewce.
  2. Termin zebrania sprawozdawczego.
  3. Sprawy różne.

 

Ad. 1

Ustalono, że uzgodnimy z Wójtem Gminy opracowanie całokształtu tablicy. Członkowie stowarzyszenia będą płacić wówczas, jeżeli będziemy zamieszczeni jako zrzeszeni, natomiast odstąpimy od opłaty przy wykazie wszystkich kwater znajdujących sie na terenie gminy. Podobnie ma być w przypadku wydania broszury reklamowej. Prezes pozostanie w kontakcie w powyższej sprawie z pracownikiem i Wójtem Gminy.

Ad.2

Ustalono ze dzień 18 kwiecień 2021 r. będzie terminem zebrania sprawozdawczego stowarzyszenia. Miejsce do uzgodnienia z Dyrektorem GOK. Świetlica w Lewkowie Starym byłaby miejscem najlepszym do spotkania ze względu na wielkość pomieszczenia. Powiadomienie  o zebraniu członków stowarzyszenia  - mailowo, a w dniach 12-15.04. br. wysłać sms potwierdzający.

Ad.3.

- zarząd dokonał przeglądu przynależności poszczególnych członków stowarzyszenia - 34  członków zrzeszonych z wykazem na stronie Urzędu Gminy,

- składki członkowskie opłacić do 31 marca br.

- prowadzenie księgowości w dalszym ciągu powierza sie p. Zofii Jancewicz,

- uzyskać zgodę z banku  na dostęp do internetowego konta stowarzyszenia,

- poprosić  administratora strony zamieszczania informacji o pracy zarządu na stronie stowarzyszenia .

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała: /-/Halina Wierzchowska                                         Przewodniczyła: /-/Irena Ignaciuk

Script logo